top of page

ERASMUS POBYTY

ERASMUS STÁŽE

MEZIUNIVERZITNÍ/
MEZIFAKULTNÍ DOHODY

PROGRAM
FREE-MOVER

LETNÍ ŠKOLY

MOBILITA NA ZKOUŠKU, NEBO VELKÁ ŽIVOTNÍ PŘÍLEŽITOST?

O co jde?

Jedná se o krátkodobý studijní výjezd, který se nejčastěji koná po konci letního/zimního semestru. Zúčastnit se můžeš domácích i zahraničních letních škol, které zpravidla trvají několik dní až týdnů. Podobně jako u stáží si můžeš najít letní školu sám/sama podle svého zaměření nebo se dokonce věnovat i oboru, který s tvým studem přímo nesouvisí (pokud to samozřejmě podmínky konkrétní školy umožňují a pokud nebudeš potřebovat finanční podporu od UK). Školy mohou pořádat buď univerzity nebo instituce. Ve druhém jmenovaném případě se většinou jedná o akce komerčního charakteru a jsou s nimi tedy spojeny i vyšší poplatky. Letní(zimní) škola se obvykle zaměřuje na specializované téma, které je často spojeno s intenzivním přednáškovým cyklem, workshopy a (nebo) skupinovými prezentacemi. Získáš tak možnost ponořit se do tématu vybrané školy do hloubky. Často jsou letní školy odznakem toho, co daná univerzita nebo instituce „umí“ nejlépe a proto skýtají jedinečnou šanci čerpat vědomosti přímo u těch nejlepších pramenů.

A8D4BF7E-35AA-4F98-8ECA-2E754DE14A2C.png

co se dozvíš?

obsah

informace na fakultáchℹ️ 

prozkoumej instrukce k Erasmu na své fakultě 

👉🏻

často kladené dotazy

máme pro tebe odpovědi na nejčastější otázky uchazečů

👉🏻

rychlé odkazy ↔️

logo summerschools.png
stahování (7).png
images (3).jpeg
cropped-greenBG-3.webp

letní školy v různých zemích:

Pro koho je letní(zimní) škola vhodná? 🧮

Letní (zimní) škola je pro tebe vhodná, pokud preferuješ krátkodobou mobilitu a chceš zažít intenzivní několikatýdenní zkušenost. Velkou výhodou letních(zimních) škol je doba, kdy se obvykle konají – nejčastěji je to období letních prázdnin nebo čas po skončení zimního semestru. Je tedy velmi snadne takový výjezd skloubit se studiem na UK, aniž bys musel(a) dělat kompromisy, prodlužovat své studium a upravovat tak svůj studijní plán. Na letní (zimní) škole také získáš prostor prezentovat svůj výzkum nebo diskutovat o svém zaměření s lidmi, kteří se specializují na podobné téma. Kromě toho můžeš potkat studenty z celé řady oborů a vytvořit si tak zajímavé a cenné kontakty do budoucna.

kdo může vyjet?

Na letní školu mohou vycestovat studenti všech stupňů studia, oborů i zaměření. Často není k výjezdu potřeba nominace od tvé fakulty a nekoná se ani výběrko. Záleží tedy hlavně na zahraniční univerzitě, zda tě ke studiu přijme. Každá škola má své požadavky a pravidla. Některé školy jsou otevřené všem, jiné jsou určené jen pro studenty konkrétních oborů jako rozšíření jejich studia. Vždy je tedy potřeba si hlavně nastudovat co pořadatelská univerzita nebo jiná instituce požaduje. 

5A170184-F269-4CC6-B7FA-C6050C8D2DCE.png
Na jak dlouho můžeš vyjet?  

Letní(zimní) školy nemají žádné omezení počtu účastí ani stanovenou maximální dobu pobytu. Známe i rekordmany, kteří se účastnili hned několika letních škol v průběhu svého studia, nebo jich stihli hned několik v rámci jednoho léta. Sky is the limit, jak se říká, pokud to ovšem nejsou peníze🤭 , což nám připomíná...

...jak je to s financemi 🤑

Studenti účastnící se letních/zimních škol automaticky nedostávají finanční podporu. Je tedy potřeba si o ni zažádat přes Podporu internacionalizace UK. Tento fond poskytuje finanční podporu pro zahraniční mobility studentů na krátkodobé pobyty v maximální délce 3 týdny. Žádosti do programu lze podávat prostřednictvím aplikace IS Věda dvakrát ročně.

 

Finanční podpora se nevztahuje na letní jazykové školy. Také je potřeba si zažádat o finanční podporu dopředu – zpětná refundace totiž není možná a lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou.

FAQ k fondu Podpora internacionalizace
Obdržel/a jsem finanční podporu z programu POINT, akce ale byla převedena do formátu online. Mohu si ponechat fin. podporu, pokud se i tam zúčastním?

V tomto případě je nutné co nejdříve kontaktovat fakultní koordinátory a uvědomit je o situaci. Pokud jsi uhradil/a účastnický poplatek, je možné ho refundovat z přidělených peněz. Zbytek příspěvku se ale musí vrátit zpět na RUK.

Každá taková situace je posuzována individuálně, prosím, řešte ji co nejdříve s fakultními koordinátory pro program POINT.

Jaké dokumenty je třeba nahrát k žádosti o příspěvek z programu POINT?

V případě kategorie Ai) Podpora zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů je třeba doložit motivační dopis a program akce. Motivační dopis je v tomto ohledu velmi důležitá příloha.


V případě kategorie Aii) Podpora mezinárodních aktivit uskutečňovaných fakultami či dalšími součástmi UK ve smyslu krátkodobých akcí je třeba doložit:

Program akce a doporučující dopis odborného garanta.

Do kdy musím podat žádost do programu POINT?

Příjem žádostí do jarního kola probíhá celý měsíc duben, do podzimního kola celá měsíc listopad. V programu POINT nejsou fakultní uzávěrky. Žádost se podává prostřednictvím webové aplikace IS VĚDA (sekce PAS-projekty a soutěže), kterou nalezneš zde.

Pojedeš? Takhle je třeba postupovat!   
1) Najdi vhodnou školu

Kde hledat?

Možností je hned několik. Jako vždy je důležité propojit téma letní (zimní) školy se studovaným oborem či oblastí zájmu na Univerzitě Karlově (to je pak důležité jak při procesu výběrového řízení na preferovanou školu, tak při žádosti o finanční podporu).

 

Nabídky letních(zimních škol) můžeš najít:

  • 👉🏻sekci "Příležitost volá" tady na Charles Abroad

  • 👉🏻na  Instagramu a Facebooku Charles Abroad, kde pravidelně zveřejňujeme ty         nejzajímavější, nejlibovější, zkrátka nejlepší nabídky!

  • 👉🏻 stránkách své fakulty/katedry/institutu 

  • 👉🏻 webu Summer schools in Europe, kde najdeš letní školy z celé evropy a můžeš filtrovat podle preferované oblasti zaměření, geografického regionu a mnoha dalších kritérií.

  • 👉🏻 na stránkách univerzity, kam by ses rád(a) vypravila- téměř každá pořádná univerzita na světě totiž nabízí krátkodobé kurzy, takže tvoje vysněná nepochybně taky 

Kdy hledat?

Největší množství nabídek se objevuje zpravidla v období od února do května. Nabídky od partnerských školy mají velkou výhodu – často je pro studenty z partnerské univerzity snížen nebo úplně odpuštěn poplatek za letní (zimní) školu.

2) Přihlas se

Našel/našla jsi vhodnou školu pro tebe? No tak se přihlas.

Ujisti se, že splňuješ všechny podmínky a nezapomeň dodat požadované dokumenty. Přijetí se na každou letní/zimní školu liší a podmínky si určuje pořadatel. Pokud je potřeba například potvrzení o jazyku/absolvování určitých předmětů, kontaktuj své zahraniční oddělení s dostatečným předstihem, ať mají čas  nachystat vše potřebné. Někdy může být také potřeba doporučení vyučujícího, je tedy důležité požádat někoho kdo tě dobře zná a ideálně se také věnuje oboru tebou zvolené letní školy. Nezapomeň si také pohlídat deadline přihlášení, které se také na každé letní/zimní škole liší.

3) požádej si o finanční podporu

Pozor! Termíny se mohou na každé fakultě/katedře/institutu lišit, a proto je důležité ověřit si, jaký konečný termín podání platí pro tvé studium.

Termíny pro podávání žádostí do POINTu:

·       Od 1. 4. do 30. 4. pro jarní kolo

·       Od 1. 11. do 30. 11. pro podzimní kolo

pravidla
db trvani
fond podpou ntrncinlizac
jkpostupovt
hledan skol
fnanc
prihlsen
bottom of page