top of page

ERASMUS POBYTY

MEZIUNIVERZITNÍ/
MEZIFAKULTNÍ DOHODY

LETNÍ ŠKOLY

PROGRAM
FREE-MOVER

Erasmus +

PRAKTICKÉ STÁŽE

O co jde?

Praktické stáže jsou, kromě studijního pobytu, další možností, díky které můžeš vycestovat v rámci programu Erasmus+. Praktickou stáží je myšlena výpomoc/práce pro zahraniční univerzitu či jinou organizaci (viz níže), která by měla souviset s oborem studovaným na UK. Součástí stáže není výzkum ani studium v jakékoliv formě. Na stáži bys měl(a) odpracovat dobu odpovídající plnému pracovnímu úvazku, tj. přibližně 30–40 hodin týdně.

0A648A93-5F46-4AB6-8C23-4AA60EF10EE0.png

co se dozvíš?

obsah

závěrečné zprávy🗒️ 

přečti si, jaké jsou zkušenosti absolventů Erasmu

👉🏻

informace na fakultáchℹ️ 

prozkoumej instrukce k Erasmu na své fakultě 

👉🏻

často kladené dotazy

máme pro tebe odpovědi na nejčastější otázky uchazečů

👉🏻

ViaErasmus! ❔

Nové webové rozhraní ViaErasmus! pro vyjíždějící studenty jedoucí do zahraničí v rámci programu Erasmus+, které poskytuje aktuální informace a odpovědi na nejčastější otázky.

kam můžeš vyrazit? 🤔

Stáž se může uskutečnit v libovolné instituci sídlící v zemi, jež je do programu Erasmus+ zapojena (kromě České republiky): 

Členské státy Evropské unie: 

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko (mezi programové země patří samozřejmě také Česká republika, do té ale pochopitelně „cestovat“ nemůžeš) 

+

Programové země mimo EU 

Republika Severní Makedonie, Srbsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko 

Důležitá informace: stáž se nesmí uskutečnit v těchto institucích: 

  • orgány EU, instituce a ostatní subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich úplný výčet najdeš zde)  

  • organizace, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury (v zájmu vyloučení možného střetu zájmů nebo dvojího financování). 

kdo může vyjet?

Na praktickou stáž mohou vycestovat studenti bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční i kombinované formě studia. Hlásit se mohou studenti jakéhokoliv věku a národnosti.  Hlásit se můžeš už od 1. ročníku studia. Po celou dobu pobytu v zahraničí musíš být zapsán(a) ke studiu na UK.                           

Pro koho je stáž vhodná? 🧮

Stáž je vhodná pro všechny studenty, kteří chtějí získané znalosti ze studia propojit s praxí a zároveň se zdokonalit v jazyku. Prioritou UK je zprostředkovat praktické stáže studentům, kteří mají praxi jako součást svého studijního programu. Rozhodně to však není podmínkou. Stáž je pro tebe zvlášť vhodná, pokud jsi studentem/studentkou posledního ročníku magisterského studia, nebo pokud jsi doktorand/ka. Vyjíždějí ale samozřejmě studenti všech ročníků.  

Stipendium 🤑

Studenti dostávají na svůj výjezd finanční příspěvek formou stipendia. Jeho výše se liší v závislosti na cílové zemi. Aktuálně máme dvě kategorie zemí a dvě výše stipendií. Jak vypadá stipendium pro zemi, na kterou máš zálusk Ty, se můžeš podívat v tabulce:    

tabulka_stipendium.png

víte, že...

…stipendia Erasmus jsou v České republice jedněmi z nejvyšších v celé Evropě a studenti ze zemí s mnohem vyšším HDP se musí spokojit se stipendii řádově o desítky i stovky eur nižšími? Například studenti v Nizozemsku dostávají aktuálně granty téměř poloviční. 

king charles-03_edited.png
Jak pořešit finance?

Cenu své Erasmus+ praktické stáže můžeš dost ovlivnit výběrem cílové země – do Irska, na Island či do Norska to táhne skoro každého, je ale třeba počítat s tím, že v těchto destinacích Ti jinak štědré stipendium pokryje sotva polovinu životních nákladů.  Naopak v zemích jako je Slovinsko, Polsko nebo Řecko bude stipendium dost možná úplně stačit a vyjít se dá i v zemích na západ od nás, pokud se budeš držet pravidla, že je lepší volit instituce v menších městech a raději se vyhnout městům hlavním.  

 

Zajímavým nástrojem pro orientaci a srovnání (nejen) životních nákladů je webovka numbeo.com, kde se dozvíš o kolik to bude „tam“ levnější nebo dražší než v Praze.  

Na jak dlouho můžeš vyjet?  

Stáž může trvat od 60 dní do 12 měsíců. Pokud jsi na stejném stupni studia (tedy bakalářském, magisterském nebo doktorském stupni) již absolvoval(a) studijní pobyt nebo stáž v programu Erasmus, maximální délka stáže se ti zkrátí o ten počet měsíců, které už jsi v zahraniční strávil(a). Můžeš tedy výjezdy i kombinovat – například vyjet na semestr na praktickou stáž a na další semestr na studijní pobyt. Platí ale, že Tvoje doba výjezdu ve všech těchto programech dohromady nesmí překročit 12 měsíců na jednom stupni studia (tedy bakalářském, magisterském nebo doktorském stupni).  

Stáž se musí uskutečnit v termínu od 1. 7. daného roku do 15. 9. následujícího roku. Erasmus počítá s tzv. euroměsíci – každý euroměsíc má 30 dní, maximální délka všech Erasmus pobytů je tedy 360 dní.  

Pojedeš? Takhle je třeba postupovat!   
Vyber si vhodnou instituci

Zahraniční instituci, podmínky a obsah praxe si studenti hledají a domlouvají sami. Základní podmínkou výběrového řízení je přímá souvislost se studiem a zaměřením daného studenta na UK. 

Je velmi důležité konzultovat svůj záměr vyjet na stáž se svým fakultním (katederním) koordinátorem, který provádí nominaci studentů na vybranou instituci. Instituci si studenti zpravidla hledají sami, pokud nemá katedra uzavřené smlouvy na praktickou stáž (většinou však mají katedry dlouhodobě uzavřené smlouvy pouze na studijní pobyty). S vybranou institucí se student musí nejprve domluvit, zda ho na praktickou stáž přijmou.  

kde hledat?

 

Student si stáž hledá a vybírá sám – je tedy zcela na Tobě, co si vybereš. Důležité je dodržet všechny podmínky uvedené výše a nezapomenout propojit obsah stáže s oborem studia na UK. Dobrou pomocí při hledání praktické stáže mohou být také vyučující, kteří se specializují na obor tvé vybrané stáže. Často mají kontakty na vědeckých pracovištích a univerzitách po Evropě, které ti právě mohou nabídnout stáž.  

Nabídky na stáže můžeš vyhledávat třeba zde. Na této stránce se objevuje široké množství nabídek napříč všemi obory.  

Nabídky na praktické stáže můžeš najít také v  Českých centrech, která vypisují stáže pro studenty různých oborů – jejich nabídka zde. Česká centra nabízí spíše stáže administrativního rázu, ale v některých případech i možnost získat zkušenosti s kulturním managementem, pořádáním akcí, PR, správou webu apod. Někdy mají i velmi konkrétní zaměření: na překlady a práci s textem, grafiku a fotografii atd. Studenti se aktivně účastní organizace různých kulturních akcí, přednášek, příp. mají možnost nahlédnout do praxe pořádání jazykových kurzů češtiny. Opět, vždy je důležité držet se oboru svého studia na UK.

1) Přihlas se

Zahraniční instituci, podmínky a obsah praxe si studenti hledají a domlouvají sami. Základní podmínkou výběrového řízení je přímá souvislost se studiem a zaměřením daného studenta na UK. 

Je velmi důležité konzultovat svůj záměr vyjet na stáž se svým fakultním (katederním) koordinátorem, který provádí nominaci studentů na vybranou instituci. Instituci si studenti zpravidla hledají sami, pokud nemá katedra uzavřené smlouvy na praktickou stáž (většinou však mají katedry dlouhodobě uzavřené smlouvy pouze na studijní pobyty). S vybranou institucí se student musí nejprve domluvit, zda ho na praktickou stáž přijmou.  

2) Výběrové řízení 

Výběrko probíhá na každé fakultě a v případě některých fakult taky na každé katedře nebo ústavu trochu jinak. Někde se setkáš s výběrkem ve formě pohovoru s komisí, většinou se však jedná o posouzení zaslaných podkladů. Velkou roli hrají na všech fakultách studijní výsledky, kromě nich budeš nejspíš potřebovat také*: 

  • strukturovaný životopis (v ČJ + v jazyce ve kterém bude stáž probíhat) 

  • motivační dopis, který bude obsahovat plán stáže a také zdůvodnění – opět připomínáme důležitost propojení stáže se studovaným oborem 

  • doklad o znalosti jazyka 

  • doporučení vedoucího bakalářské/diplomové práce a/nebo souhlas garanta příslušného studijního programu na UK  
     

*Konkrétní požadavky k výběrku si ověř na webu své fakulty/katedry nebo ústavu!

Pracovní plán praxe (Learning Agreement for Traineeship) 

Praktická stáž může mít podobu povinnou, povinně volitelnou nebo volitelnou. Specifika a náplň praktické stáže je třeba pečlivě vypsat do webové aplikace. Tím se vyplní zároveň i dokument Training agreement, který je nedílnou součástí přihlášky na praktickou stáž. Tento formulář si vytiskneš pomocí online aplikace a následně necháš schválit garantem studijního programu a podepsat proděkanem pro studijní záležitosti. Přihláška se automaticky generuje ve formátu PDF a můžeš si jí po vyplnění vytisknout přímo z webové aplikace. I v případě praktických stáží je nezbytné ověřit si požadavky partnerské instituce, která může vyžadovat vlastní formuláře týkající se zejména ubytování, pojištění nebo pracovní doby. 

3) Před výjezdem  

Byl/a jsi vybrán/a? Gratulujeme! Teď je potřeba udělat ještě pár nezbytných kroků předtím, než se vydáš na svojí vysněnou stáž.   

Založ si eurový účet a jeho číslo vyplň do naší online aplikace  

Bez čísla účtu se dál nehneš. Pokud není vyplněné, není možné vytisknout tvou účastnickou smlouvu – Learning Agreement a vyplatit stipendium. Účet musí být u banky rezidentní v ČR, je tedy třeba si účet založit i pokud jsi ze Slovenska a máš Eurový účet u slovenské banky. Není také možné využít služby Revolut. Seznam rezidentních bankovních institucí najdeš na stránkách ČNB 

 

Dostav se k podpisu účastnické smlouvy do Evropské kanceláře   

Podmínkou přípravy Účastnické smlouvy k podpisu je řádně vyplněná online Erasmus přihláška studenta a potvrzené Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia. Pokud jsi úspěšně prošel/prošla výběrovým řízením a tvá fakulta na základě této informace změnila stav tvé přihlášky na „akceptován“ a pokud máš v aplikaci vyplněný eurový účet, můžeme ti vygenerovat Účastnickou smlouvu – Learning agreement for traineeship. Jakmile ji bude mít Evropská kancelář připravenou, vyzve tě, aby ses dostavil/a k podpisu. Čím dříve potom smlouvu podepíše, tím dříve obdržíš stipendium.  

Vyzkoušej  si jazykový test (dříve ,,OLS”)

 

Do ledna 2023 bylo nutné před odjezdem na Erasmus podstoupit jazykový test , tzv "OLS" neboli „Online language support“. To však už nyní neplatí. Test si ale stále můžeš udělat dobrovolně v rámci tzv. EU Academy a zjistit, jak na tom jsi. 

 

Jak na to? 

  1. Vytvoř si profil na: welcome-to-the-eu-academy

  2. Počkej na potvrzující email.

  3. Pokračuj na test 

  4. Klikni na ,,Resume” a níž na stránce se přidej k vybrané jazykové skupině  - „Join community“

  5. Vyber si jazykovou skupinu (AJ zcela dole), a klikni na „Language assesment“, abys spustil(a) test.

  6. Vyplň test.

  7. EU Academy ti ihned nabídne výsledky (špatné / správné odpovědi), na jejichž konci se ti ukáže, jakou úroveň jazyka podle testu máš.

  8. Po vyplnění testu můžeš dál pokračovat v navazujícím jazykovém kurzu v záložce ,,Dashboard”.

PS: EU Academy nabízí i celou řadu jiných kurzů z rozmanitého množství oborů a témat. Mrkni na ně, třeba ti padne do oka i něco dalšího :) 

  

Zajisti si pojištění   

Sice nosíš v kapse evropskou kartičku pojištěnce, která ti zajistí ošetření v zemích EU a EHP, spoluúčast v jiných členských zemích však může být opravdu vysoká, a proto je určitě vhodné se pro výjezd pojistit. Pro mobilitu by sis měl/a zajistit pojištění léčebných výloh, případně pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění, zejména pokud tato pojištění vyžaduje nebo doporučuje přijímající instituce.  

V souvislosti s výkonem pracovní stáže v zahraničí si musíš zajistit také pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, které je platné pro zahraniční pracoviště. 

  

Ujisti se, že máš zařízené své studium na UK  

Je potřeba dávat pozor na počet kreditů, aby tě Erasmu nakonec nestál tvé studium. Během výjezdu musíš být aktivním studentem, proto se ujisti, že nemáš studium přerušené.  Pokud vyjíždíš v prvním ročníku magisterského studia, rozhodně je potřeba být již v na novém stupni studia zapsán/a – na některých fakultách to pro tebe bude znamenat nutnost předčasného zápisu. Také je třeba i během výjezdu platit poplatky za delší studium, pokud již na tebe tato nemilá povinnost dopadla. Zahraniční studenti musí během výjezdu na stáž platit školné na UK.   

4) Během výjezdu 

Teď už je na programu jen poznávání, učení se novým věcem, nové zážitky a nová přátelství. Přesto tě však mohou potkat situace, na které je dobré se předem připravit z administrativního hlediska.  

Prodloužení stáže  

Pokud jsi zjistil/a, že je stáž tak senzační, že si ji chceš užívat ještě další měsíc(e), je třeba napsat na fakultu a svůj záměr sdělit fakultnímu koordinátorovi. Prodloužení stáže by sis měl/a rozmyslet a požádat o něj nejlépe alespoň dva měsíce před původně plánovaným koncem pobytu. Podle pravidel Erasmu musí být prodloužení schváleno nejpozději měsíc před plánovaným koncem pobytu a je dobré mít dostatečnou rezervu, protože je třeba podepsat dodatek ke smlouvě, což až na výjimky probíhá na dálku prostřednictvím pošty, a ta se může snadno zatoulat nebo putovat dlouho.  

Pokud máš zájem prodloužit si praktickou stáž v zahraničí, musíš si nejprve promyslet, zda ti to nenaruší průběh studia na UK (řádné plnění povinných zkoušek/atestů/státnic atp.) – praktická stáž v zahraničí studijní povinnosti na UK neodsouvá. Je opět důležité mít na paměti, že celková délka pobytu (včetně prodlouženého období) nesmí přesáhnout 12 měsíců a pobyt musí být ukončen nejpozději s koncem akademického roku. Prodloužené období pobytu musí přímo navazovat na původně plánovaný pobyt. 

5) Po návratu  

Po návratu nesmíš zapomenout přinést svojí fakultě i Evropské kanceláři RUK výstupní dokumentaci, o které se píše v účastnické smlouvě:  

  • Originál dokumentu potvrzující období pobytu na praktické stáži v zahraničí, vydaný a podepsaný přijímající institucí: Confirmation of Erasmus+ period- Formulář vymezující nezbytné náležitosti tohoto dokumentu tvoří přílohu D smlouvy. 

  • Popis náplně pracovní stáže nebo též hodnotící zpráva (Traineeship Certificate) vydaná a potvrzená od vedoucího pracoviště. V případě potřeby můžeš využít dokument Traineeship Certificate

Datum doručení: do 10 dnů ode dne vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku. 

  • Vyplň nám závěrečnou zprávu EU Survey. Odkaz dostaneš na kontaktní e-mail. Je důležitá pro Evropskou komisi.  

Erasmus+ Absolventské stáže 

Ano, vyjet mohou také absolventi. Všechny formality je však důležité mít vyřízené v době, kdy jsi ještě studentem. Při přihlášení je nutné zohlednit délku ostatních absolvovaných Erasmus+ pobytů (studijní pobyt, praktická stáž). Absolventská stáž se k nim totiž započítává.  
Absolventské praktické stáže se může účastnit každý student končící Bc, Mgr/NMgr, nebo Ph.D. program. Zájemci se mohou opět hlásit průběžně nejpozději však 1 měsíc před absolutoriem. 

 

Účastníci budou vybíráni mezi studenty, kteří budou teprve absolvovat; před státnicemi je třeba, aby řádně vybraní studenti odevzdali také náležitě vyplněný registrační formulář (Přihlášku). Pravidla jsou velmi podobná jako pro klasické stáže. Více o absolventských stážích se dozvíš zde.  

pravidla
kdomuz vyjt
fnnce
trvní
jak na to
výběr univerzity
vbrove rizni
po avrtu
po kohojestž vhodn
prihlasen
prd vjzdem
bhem vjezdu
abslvntskestze
plánprxe
bottom of page