top of page

databáze mobility na UK

damo

E5CEF5E8-4053-4D0B-81C7-33CD4C48F1DF.png
Návrh bez názvu (38).png
Návrh bez názvu (40).png

Autor(ka):

Tereza Votrubová

Autor(ka):

fakulta:

Tereza

Votrubová

1. Lékařská fakulta

rok výjezdu:

2021/2022

email:

7A08668F-0652-4DA1-A637-F6E45158A1D1.png
0F974C36-D148-4341-B15B-7EBFC59F1CF6_edited.png

Máš otázku? Kontaktuj mě!

logotyp fakulty rgb1 (3).png

Tereza je k dispozici na sítích:

2.png
4.jpg

Návrh bez názvu (37).png
Návrh bez názvu (26).png

Autor(ka):

fakulta:

rok výjezdu:

7A08668F-0652-4DA1-A637-F6E45158A1D1.png
Návrh bez názvu (38).png
Návrh bez názvu (40).png

Tereza

1. Lékařská fakulta

2021/2022

logotyp fakulty rgb1 (3).png

Université Grenoble Alpes

praktická stáž

studijní pobyt

Jak Tereza hodnotí svůj pobyt?

univerzita

průměrné hodnocení je 5 z 5

město

průměrné hodnocení je 5 z 5

ubytování

průměrné hodnocení je 5 z 5

finanční náročnost

průměrné hodnocení je 3 z 5

o univerzitě

Čím byla tvá univerzita výjimečná? Jak vypadaly prostory ve kterých jsi studoval(a) a univerzitní vybavení? 
Co mě napadne, když se řekne Grenoble? Přepadne mě neuvěřitelná nostalgie. Tamější univerzita je ohromná, kampus je podobný slavným kampusům amerických univerzit... ani se nepokoušejte jej přejít pěšky! Všichni se přemísťují na kole nebo využívají tramvajových linek, které jej křižují. Je to takové město ve městě, mezinárodní buňka obklopená horami. Potkáte tady lidi všech národností, můžete dělat téměř jakoukoli sportovní aktivitu, na kterou si vzpomenete počínaje lezením, přes míčové sporty, plavání, atletiku nebo se prohánět po Place Centrale na skateboardu. V četných parcích si můžete natáhnout slackline, pořádat piknik nebo jen tak odpočívat.
Je to nejzelenější část Grenoblu, jak určitě zjistíte, jakmile vylezete na jeden z mnoha kopců okolo.
V kampusu je rovněž mnoho kantýn a kavárniček, kde jsou většinou studentské ceny a samozřejmě nesmějí chybět ani místa ke studiu! Můžete využít některou z knihoven a musím přiznat, že svým student-friendly přístupem a designem se minimálně vyrovnají naší slavné pražské NTK.
Přestože tedy kampus opěvuji a strávila jsem v něm nemálo času, lékařská fakulta a nemocnice se nacházejí mimo něj, přibližně 10 minut na kole, ve vedlejším městečku La Tronche, kde leží i stejnojmenná kolej, která se stala mým domovem. Tedy v Grenoblu jsem vlastně vůbec nestudovala!
Vybavení nemocnice je podobné jako u nás, samozřejmě záleží na typu oddělení. Já jsem měla možnost pracovat například ve zbrusu nových prostorách urgentního příjmu a lůžkového ARO oddělení, kde jsem mohla ocenit architektonickou a praktickou stránku věci a její přínos a usnadnění naší práce.
Co tě první napadne, když pomyslíš na svou "adoptivní" univerzitu. Čím byla výjimečná? Jak vypadaly prostory ve kterých jsi studoval(a) a univerzitní vybavení? 
Francouzské kurikulum je od českého opravdu diametrálně odlišné. Studenti (až na výjimky, jako je například onkologie nebo interna, které trvají déle) vždy absolvují měsíční stáž, která se skládá ze 14 dnů full-time v nemocnici - tedy není výjimkou přicházet na osmou a odcházet v osm večer, a 14 dnů přednášek a teoretických kurzů.
Ale neděste se, opět velmi záleží na oddělení, vím o spolužácích, kteří chodili do nemocnice třeba jen do oběda a odpoledne měli volné.
Chodit do nemocnice je povinné, studenti jsou od čtvrtého ročníku placeni přímo nemocnicí, chodí tedy v podstatě do práce. Nutno ovšem říct, že jejich "mzda" ani v nejmenším neodpovídá té velké spoustě práce, kterou vykonají. Prakticky veškerou obrovskou administrativní zátěž, která například u nás padá na lékaře, jsou schopni z velké části pokrýt. Mají své vlastní pacienty, které každý den vyšetřují, píší zprávy do počítače, referují je na vizitách, objednávají například zobrazovací vyšetření a tisknou žádanky.
Je to, myslím, skvělá zkušenost, ale na druhou stranu jsou v podstatě jakýmisi dělníky ve zdravotnictví, nepodílejí se na rozhodování o péči a dalším směřování pacienta; tedy především mladší studenti často nevědí, proč právě tohle vyšetření konkrétnímu pacientovi objednávají.

Každý student tedy "externe" má přiděleného svého neatestovaného lékaře tedy "interne", který provádí veškeré rozhodování o pacientovi a je přítomen na oddělení celý den. Oproti tomu s lékaři a profesory se na standardním oddělení kromě vizit téměř nepotkáte.
Na oddělení si všichni hned od začátku tykají a vztahy mezi externes, internes a lékaři jsou velmi přátelské. Pokud je čas, jsou všichni velmi ochotní cokoli vysvětlit a to zejména lékaři během vizit, které ale díky tomu trvají často několik hodin (!).

Studenti tedy nechodí stážovat do nemocnic na pár hodin denně jako my tady v Česku, ale doslova na vlastní kůži si vyzkouší chod jednotlivých oddělení. Díky vizitám a častým zkoušením během nich jsou zároveň motivováni se naučit spoustu teoretických věcí k danému pacientovi a garantuji vám, že pokud jste s pacientem s konkrétní diagnózou v úzkém kontaktu, rozhodně si zapamatujete mnohonásobně více než ze sebelepší knížky.

Nevýhodou ale je, že si studenti poměrně složitým procesem vybírají okruhy oborů, tedy "pôles", které budou v daném roce navštěvovat, a vzhledem k délce stáže není možné, aby za celé své studium viděli všechny, což vnímám jako poměrně nepříjemné.

Zkoušky se skládají vždy na konci semestru a jsou téměř výhradně písemné, zatímco během roku na konci každé stáže studenti (včetně nás Erasmáků) prezentují jednoho pacienta před všemi lékaři a ostatními studenty a jsou u toho zároveň zkoušeni. Prezentace by měla být interaktivní, jsou tedy nutné slidy s otázkami pro ostatní.
Jak vypadá studentský život na univerzitě? 
Univerzitní život je velmi pestrý, existuje skupina IntéGRE, která má za úkol, jak již název napovídá, začlenit zahraniční studenty a pomoci jim se v prvních dnech orientovat, pořádají tedy různé seznamovací akce a výlety.
Při univerzitě existuje také mnoho sportovních oddílů jako je například horolezecký či volejbalový.
Za velmi příznivé ceny se dá rovněž pořídit permanentka do lyžařských středisek se svozem autobusem přímo z kampusu nebo lezecká kartička na univerzitní lezeckou stěnu.
Studentský spolek ESPACE poté organizuje spoustu přednášek, večerů s deskovkami, vystoupení a výtvarných ateliérů.
Je toho zkrátka tolik, že se to za půl roku nedá všechno stihnout!
Studoval(a) jsi v angličtině, nebo v jazyce hostitelské země? Jaké požadavky jsou v oblasti jazyka kladeny univerzitou? 
Francouzi jsou nechvalně známí svou neznalostí cizích jazyků a musím bohužel potvrdit, že oprávněně.
S angličtinou si zkrátka neškrtnete. Opravdu nepřeháním když říkám, že ani řada mediků (čest světlým výjimkám) nebyla schopna se mnou anglicky jakkoli promluvit.
Zažila jsem dokonce i situaci, kdy jsme na urgentním příjmu hospitalizovali pacienta z Velké Británie a byla jsem jediným člověkem, který byl schopen mluvit s rodinou a tlumočil mezi francouzskou lékařkou a matkou pacienta.

Všichni jsou ale na druhou stranu moc milí a pokud vidí jakoukoli snahu z vaší strany se domluvit, jsou velmi nápomocní. Moji francouzštinu mi chválili už od prvního měsíce, kdy jsem téměř nebyla schopna poskládat souvislou větu.

Jazykové znalosti od univerzity nejsou oficiálně požadované, existuje pouze doporučení znalosti francouzštiny minimálně na úrovni B2, reálně si ale myslím, že s takovou úrovní do Francie přijede opravdu minimum studentů. Já sama jsem před příjezdem tam téměř nemluvila a rozuměla jsem cca 50 % mluveného slova.

Stojím si za tím, že pokud se francouzsky opravdu chcete naučit, je to z Čech bez návštěvy Francie téměř nemožné. Jazykové bariéry se proto nebojte. Učíte se nový jazyk, umíte jeden další světový a svůj mateřský... A to už je přeci něco!
Začátky z jazykového hlediska tedy nejsou nejsnadnější, ale pokud budete chtít, progres bude hmatatelný a přijde poměrně brzy.
Jen dejte pozor, abyste se nezacyklili pouze ve skupině Erasmus studentů, kteří mezi sebou přirozeně mluví většinou anglicky. Doporučuji najít si francouzské kamarády a jazykem zkrátka žít, učíte se jej třeba i v kavárně nebo na autobusovém nádraží.

Fakulta nabízí nepovinný intenzivní kurz francouzštiny, který ale neshledávám pro aktivní mluvení příliš přínosným, takže ho z jazykového hlediska můžete poměrně v klidu vypustit, ale na druhou stranu je to zase další možnost, jak poznat nové tváře.
5A170184-F269-4CC6-B7FA-C6050C8D2DCE.png

o městě

Jak na tebe město působilo? Jak byste jej charakterizoval/a? Co je zde zajímavého k vidění?
Grenoble většina Francouzů hodnotí jako město "qui craint", tedy ne zrovna jedno z nejkrásnějších. Musím nesouhlasit! Nečekejte samozřejmě velkolepé stavby Lyonu či historické Bordeaux, ale malé grenobleské uličky se spoustou zákoutí, skrytých náměstíček a malých barů a kaváren mají prostě své kouzlo. Musíte jen trochu hledat.

To, co je na Grenoblu alespoň v mých očích nejkrásnější, jsou úchvatné kopce a to rovnou ze tří stran: magické stolové hory a plošiny Vercors, špičaté zelené vrcholky se čnícími skálami Chartreuse a majestátní bezmála třítisícové štíty Belledonne. Pro milovníky hor snad není lepší místo!

Město je velmi studentské a pořád se zde něco děje: nespočet živých vystoupení, koncertů, divadel a slavností.
Do nejznámějšího Parc Paul Mistral chodí každý den volejbalisti s přenosnými sítěmi, - není výjimkou, že přes nedělní odpoledne je zde třeba deset hřišť, slacklineři, kteří se scházejí každý čtvrtek a na přilehlém "Anneau de Vitesse" se prohánějí skejťáci, bruslaři a žongléři. Byla jsem překvapená, kolik lidí se s vámi jen tak mimochodem dá v parku do řeči. Francouzi jsou opravdu velmi vřelí a zvědaví a tak téměř pokaždé odcházím s novým kontaktem v kapse.
Kromě toho také tráví hromadu času venku, cvičí jógu, čtou si jen tak v trávě knížku nebo pořádají pikniky. Málem bych zapomněla na slavný francouzský pétanque - hraje se pořád, v jakoukoli denní dobu do parku zavítáte, a to například i v noci pod lampou.

Naším nejoblíbenějším podnikem se stala hudební hospůdka La Bobine, kde jste se mohli spolehnout na přísun kvalitní hudby a piva, a kde se scházeli lidé všech věkových kategorií. Můžete zde potkat úplně všechny od univerzitních profesorů až po místní drogové dealery (nepřeháním!).

Dominantou Grenoblu je pevnost La Bastille, která se tyčí nad městem a kam vede i čtyřbublinová kabinková lanovka. Doporučuji se sem vypravit třeba na západ slunce, samozřejmě s láhví vína a něčím dobrým na zub, jste přeci ve Francii! Po hřebeni se dá poté pokračovat nenáročnou pěšinou na Mont Jalla a Mont Rachais, město budete mít jako na dlani.

Nesmíme taky zapomenout na to, že Grenoble hostilo Olympijské hry v roce 68, pozůstatky a bývalé olympijské budovy tedy můžete vidět doslova na každém rohu.

Mimochodem Grenoble se v minulém roce stalo Green Capital of Europe a to zejména díky četným parkům a cyklostezkám. Jak už jsem psala výše, všichni jezdí na kole, síť cyklostezek je naprosto neuvěřitelná a město samo je opravdu placka, takže se ani moc nenadřete a můžete se kochat pohledem na vrcholky hor, které jsou viditelné odevšad. Pokud byste snad někdy v Grenoblu řídili, dávejte si pozor, cyklisti mají přednost. Vždy a všude.

o financích

Jak lze podle Tvojí zkušenosti vyjít se stipendiem? Kolik procent výdajů Vám pokrylo? Jaký je Váš názor na ceny v zemi obecně?
Myslím, že se stipendiem 600 euro měsíčně se dá vyjít poměrně slušně, je tam ovšem několik ale...
Záleží na tom, jakou kolej si vyberete, ceny jsou od příznivých po šílené, je tedy na vás, jakou úroveň komfortu zvolíte.
Záleží na tom, jestli si budete vařit sami nebo se stravovat ve studentských kantýnách. Nejlevnější jídlo v obyčejných restauracích totiž nestojí méně než 15 euro.
Záleží na tom, jestli to vydržíte bez točeného piva, jedno za 8 euro si totiž obvykle dobře rozmyslíte.
Záleží na tom, jak moc si chcete užívat. Kartička do lezecké haly, permanentka na lyže, nějaké to cestování, když už jste takhle na jihu, muzea a koncerty... Nasčítá se to, ale Erasmus beru především jako jazykový a zážitkový pobyt, který se třeba už nikdy nemusí opakovat, nebojte se s i to v rozumné míře užít.

Ve Francii je prostě draho a to především zelenina a ovoce, tam jsem se omezovala na základní druhy, ale musím říct, že nijak extrémně jsem na jídle nešetřila.
Výhodou naopak je, že jste ve Francii, tedy i víno za 3 eura je obvykle moc dobré.

Nezapomeňte si navíc zažádat o příspěvek na bydlení od francouzské vlády (caf.fr), mně bylo vykalkulováno 80 eur měsíčně, což není vůbec k zahození !
Poraď prosím spolužákům, jak ušetřit - Kde nakupovat? Jaké služby lze v rámci úspory financí využívat? 
V Grenoblu jsou v zásadě tři větší obchody: Lidl, Carrefour a Géant Casino. Lidl je zdaleka nejlevnější, ovšem odpovídá tomu také kvalita. Carrefour a Géant jsou velké hypermarkety, které jsou poměrně drahé, zase tu ale seženete úplně všechno.
Pozor, ceny v Carrefouru se liší podle lokalizace, ten v Meylanu je nejdražší, poté St. Egrève a nejlevněji nakoupíte v Échirolles (vše spadá do aglomerace Grenoble).
Já osobně jsem hodně vařila, dovážené jídlo jsem neobjednávala ani jednou a na prstech jedné ruky bych spočítala stravování v restauracích.
Ale pozor, je třeba ochutnat místní speciality, zejména ravioli, tartiflette a lokální sýry.

Co se týká dopravy, doporučuji vůbec nekupovat lítačku, ale jezdit všude na kole. Je to nejlevnější, nejekologičtější a nejkrásnější.
Kolo se dá pronajmout přes společnost Metrovélo, pokud je vám do 25 let, tak za velmi příhodnou cenu nebo koupit z druhé ruky na stránce leboncoin.fr. Upozorňuji, že je to návykové, dají se najít věci za opravdu skvělé ceny a ještě si u toho procvičíte francouzštinu. Já jsem si třeba pořídila starou silničku za 40 euro a stala se mým věrným společníkem, kterého jsem si přivezla s sebou do Čech.
Návrh bez názvu (42).png

o ubytování

Jaké ubytování sis zvolil(a)? Doporučil(a) bys jej ostatním? A pokud ne, jaká varianta ubytování je podle Tvých zkušeností nejlepší (kolej, ubytování v soukromém bytě, soukromá kolej, sdílený pokoj a podobně...)?
Bydlela jsem na koleji asi 5 minut pěšky od nemocnice, což je výhoda, zároveň jste maličko mimo kampus, kam se ale dá dojet během deseti minut na kole. Résidence La Tronche je čerstvě zrenovovaná, pokoje jsou maličké, cca 9m2, ale velmi efektivně uspořádané, všude je spoustu úložného prostoru a vlastní malinká koupelnička se záchodem jsou více než dostačující. Kuchyňka je pak společná pro celé patro a je centrem veškeré zábavy - na pokoj se totiž moc lidí nevejde.
Nebydlí zde moc Francouzů, ale spíše studenti ze severu Afriky, hlavně Maročané, a několik Erasmus studentů, což je výhoda, protože všichni mluví hlavně francouzsky.
Kolej byla perfektní a stala se opravdu mým domovem, kam jsem se ráda vracela. Dalším bonusem je potom parkoviště v areálu, venkovní posilovna a přístřešek na kola, vše přístupné na kolejní čipovou kartičku.
Platila jsem 260 euro měsíčně, šlo o vůbec nejlevnější variantu, ale podle mého názoru a zkušeností ostatních také zdaleka nejlepší (na webu při přihlašování kolejí jsou totiž uvedeny staré parametry se společnými sprchami a záchody na chodbě, což pravděpodobně většinu lidí odradilo).
Při rezervaci kolejí zadáváte mimo jiné své finanční možnosti a maximální cenu, kterou jste schopni zaplatit. Čím nižší cenu dáte, tím větší šance, že se dostanete na mou milovanou La Tronche.

Ostatní koleje (Résidence Ouest, Résidence Berlioz) se nacházejí v kampusu, jsou podobného rázu, ale výrazně méně moderní, přirovnala bych je k průměrným kolejím českým. Samozřejmě existují i mnohem dražší a luxusnější varianty, ale dle mého názoru je to plýtvání penězi, které můžete využít na mnohem zajímavější věci než si užívat větší pokoj nebo soukromou kuchyňku.

o zážitcích

Využil(a) jsi Erasmu k cestování po tvé zemi/Evropě? Jaké jsou tvoje nejlepší cestovatelské zážitky? Co naopak nedoporučuješ?
Pokud jste cestovatelskými typy a rádi procházíte města a památky, je velmi snadné doletět z Lyonu (1 hodina autobusem) nebo Ženevy (3 hodiny autobusem) téměř kamkoli, spolužáci byli v Barceloně, Miláně, Portu...
Procestovali jsme také Azurové pobřeží, Provence a její levandulová pole, národní parky a navštívili jsme přátele na jihu Francie.

Já osobně jsem strávila drtivou většinu času na horách a skalách, v zimě i v létě jsme prochodili značnou část Vercors, Chartreuse i Belledone, tedy masivů okolo Grenoblu, ale také Écrins, Oisans a Bauges. Pro lezce a kopcochodce je to prostě ráj.
Jazyk a kultura: jakých kulturních odlišností jste si všiml/a? Jak jste se vypořádával/a s národním jazykem? Byl to i jazyk vašeho studia? Máte pocit, že jste se v jazyce díky pobytu posunul/a?
Francouzi jsou nechvalně známí svou neznalostí cizích jazyků a musím bohužel potvrdit, že oprávněně.
S angličtinou si zkrátka neškrtnete. Opravdu nepřeháním když říkám, že ani řada mediků (čest světlým výjimkám) nebyla schopna se mnou anglicky jakkoli promluvit.
Zažila jsem dokonce i situaci, kdy jsme na urgentním příjmu hospitalizovali pacienta z Velké Británie a byla jsem jediným člověkem, který byl schopen mluvit s rodinou a tlumočil mezi francouzskou lékařkou a matkou pacienta.

Všichni jsou ale na druhou stranu moc milí a pokud vidí jakoukoli snahu z vaší strany se domluvit, jsou velmi nápomocní. Moji francouzštinu mi chválili už od prvního měsíce, kdy jsem téměř nebyla schopna poskládat souvislou větu.

Jazykové znalosti od univerzity nejsou oficiálně požadované, existuje pouze doporučení znalosti francouzštiny minimálně na úrovni B2, reálně si ale myslím, že s takovou úrovní do Francie přijede opravdu minimum studentů. Já sama jsem před příjezdem tam téměř nemluvila a rozuměla jsem cca 50 % mluveného slova.

Stojím si za tím, že pokud se francouzsky opravdu chcete naučit, je to z Čech bez návštěvy Francie téměř nemožné. Jazykové bariéry se proto nebojte. Učíte se nový jazyk, umíte jeden další světový a svůj mateřský... A to už je přeci něco!
Začátky z jazykového hlediska tedy nejsou nejsnadnější, ale pokud budete chtít, progres bude hmatatelný a přijde poměrně brzy.
Jen dejte pozor, abyste se nezacyklili pouze ve skupině Erasmus studentů, kteří mezi sebou přirozeně mluví většinou anglicky. Doporučuji najít si francouzské kamarády a jazykem zkrátka žít, učíte se jej třeba i v kavárně nebo na autobusovém nádraží.

Fakulta nabízí nepovinný intenzivní kurz francouzštiny, který ale neshledávám pro aktivní mluvení příliš přínosným, takže ho z jazykového hlediska můžete poměrně v klidu vypustit, ale na druhou stranu je to zase další možnost, jak poznat nové tváře.

závěrečné hodnocení

Proč právě sem?  V čem je lokalita výjimečná? Proč bys své kamarády do své země/ města poslal/a ty?
Myslím, že vše již bylo popsáno v předchozích řádcích. Zkrátka a dobře, Grenoble je prostě skvělý!

live-saving tips

Kdybych jel(a) znovu, určitě bych si nezapomněl(a) zabalit..
cyklistickou helmu.
king charles-03_edited_edited.png
Před odjezdem bych býval(a) rád(a) věděl(a), že...
se nemusím tolik stresovat. Pověstná francouzská byrokracie sice mele velmi pomalu, ale jistě a to, co nestihnete doladit ve vašem Learning Agreementu z Čech, se dá poměrně snadno vyřešit osobně ve Francii.
Nejvíc mě překvapilo, že...
jsem se opravdu naučila francouzsky.
A75FC52E-9D3D-4F71-9E42-309E00B470CF.png
Nejtěžší pro mě bylo....
vrátit se zpátky domů. :)

galerie

Návrh bez názvu (41).png

Pomohla ti tato zpráva? Dej jí lajk a posuň ji v seznamu výše!

0

ohodnoť zprávu!

Jak hodnotíš zprávu?

ohodnoť zprávu!

omrkni i zprávy dalších autorů o 

Université Grenoble Alpes

Další zprávy z regionu Francie

bottom of page