top of page

JDEŠ DO TOHO?

ŘEKNI NÁM Z JAKÉ JSI FAKULTY A MY TI ŘEKNEME NA KOHO SE OBRÁTIT :) 

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Petra Benešovská a Kryštof Loub

erasmusout@ff.cuni.cz

+420 221 619 840/425

WEB ERASMU FF

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Mgr. Ivona Sobotková, Ph.D

ivona.sobotkova@pedf.cuni.cz

+420 221 900 236

Každá katedra na PedF má svého koordinátora - seznam koordinátorů

WEB ERASMU PEDF

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.

erasmus@natur.cuni.cz

+420  221 951 166

Každá katedra na PřF  má svého koordinátora - seznam koordinátorů

WEB ERASMU PŘF

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.

pangrac@iuuk.mff.cuni.cz

+420-221 912 306

WEB ERASMU MATFYZ

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Ing. Radek Kovács

outgoing@fsv.cuni.cz

+420 222 112 235

každá katedra na FSV má svého vlastního koordinátora - seznam koordinátorů 

WEB ERASMU FSV

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

Ing. Dana Basařová                       email: basarova@ftvs.cuni.cz       

tel: 220 172 354

WEB ERASMU FTVS

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Mgr. Anežka Novotná anezka.novotna@fhs.cuni.cz

zahranicni@fhs.cuni.cz

+420 224 271 431

WEB ERASMU FHS

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

PhDr. Petr Sládeček, Ph.D

relations@ktf.cuni.cz

+420-220 181 241

WEB ERASMU KTF

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Mgr. Peter Stephens

Mgr.Věra Fritzová

intl@etf.cuni.cz

+420-221 988 211

WEB ERASMU ETF

HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Ing. Veronika Hrušková

veronika.hruskova@htf.cuni.cz

+420-222 539 209

WEB ERASMU HTF

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

tkucer@lf1.cuni.cz

+420 224 968 130

Eva Baschiera

eva.baschiera@lf1.cuni.cz

+420 224 964 372

Mgr. Anna Jezberová

anna.jezberova@lf1.cuni.cz

+420 224 964 358

WEB ERASMU 1.LF

2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MUDr. Rudolf Černý, CSc. rudolf.cerny@lfmotol.cuni.cz

+420-224 436 804

Stanislava Palowská

stanislava.palowska@lfmotol.cuni.cz

+420-224 435 810

WEB ERASMU 2.LF

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Mgr. Marika Bendová

marika.bendova@lf3.cuni.cz

+420-267 102 201

WEB ERASMU 3.LF

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

Doc. MUDr. Yvona Mazurová

mazurova@lfhk.cuni.cz

+420-495 816 440

WEB ERASMU LFHK

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

Mgr. Jitka Černohousová

jitka.cernohousova@lfp.cuni.cz

+420-377 593 464

WEB ERASMUS LFP

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

dolezalm@faf.cuni.cz

+420 495 067 387

Doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

mladenkap@faf.cuni.cz

+420-495 067 429

Ing. Hana Krieglerová

krieglerova@faf.cuni.cz

WEB ERASMU FAF

bottom of page