JDEŠ DO TOHO?

ŘEKNI NÁM Z JAKÉ JSI FAKULTY A MY TI ŘEKNEME NA KOHO SE OBRÁTIT :) 

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Mgr. Petra Jančíková

petra.jancikova@ff.cuni.cz

+420 221 619 841

+420 221 619 344

WEB ERASMU FF

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

miroslava.cernochova@pedf.cuni.cz

+420-221 900 240

Mgr. Nikola Velíšková

nikola.veliskova@pedf.cuni.cz

+420-221 900 237

WEB ERASMU PEDF

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.

Kateřina Tesaříková

erasmus@natur.cuni.cz

+420-221 951 165

WEB ERASMU PŘF

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.

pangrac@iuuk.mff.cuni.cz

+420-221 912 306

Mgr. Dagmar Zádrapová

dagmar.zadrapova@mff.cuni.cz

+420-221 911 223

WEB ERASMU MATFYZ

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

Mgr. Michaela Rudimská

Mgr. Magdalena Čapková

Ing. Radek Kovács

svoz@fsv.cuni.cz

incoming@fsv.cuni.cz

outgoing@fsv.cuni.cz

+420-222 112 228

+420-222 112 273

+420-222 112 235

WEB ERASMU FSV

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

Bc. Michaela Jonášová

jonasova@ftvs.cuni.cz

Mgr.Hana Sládková

international@ftvs.cuni.cz

WEB ERASMU FTVS

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Bc. Lenka Lukešová

Lenka.Lukesova@fhs.cuni.cz

Mgr. Ivana Skenderija

Ivana.Skenderija@fhs.cuni.cz)

zahranicn@fhs.cuni.cz

+420 224 271 431

WEB ERASMU FHS

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

PhDr. Petr Sládeček, Ph.D

relations@ktf.cuni.cz

+420-220 181 241

WEB ERASMU KTF

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Mgr. Peter Stephens

Mgr.Věra Fritzová

intl@etf.cuni.cz

+420-221 988 211

WEB ERASMU ETF

HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Ing. Veronika Hrušková

veronika.hruskova@htf.cuni.cz

+420-222 539 209

WEB ERASMU HTF

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

tkucer@lf1.cuni.cz

+420-224 968 130

Eva Baschiera

eva.baschiera@lf1.cuni.cz

+420-224 964 372

Mgr. Anna Jezberová

anna.jezberova@lf1.cuni.cz

+420-224 964 358

WEB ERASMU 1.LF

2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MUDr. Rudolf Černý, CSc. rudolf.cerny@lfmotol.cuni.cz

+420-224 436 804

Stanislava Palowská

stanislava.palowska@lfmotol.cuni.cz

+420-224 435 810

WEB ERASMU 2.LF

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MUDr. Jana Dáňová

jana.danova@f3.cuni.cz

+420-267 102 336

Mgr. Marika Bendová

marika.bendova@lf3.cuni.cz

+420-267 102 201

WEB ERASMU 3.LF

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

Doc. MUDr. Yvona Mazurová

mazurova@lfhk.cuni.cz

+420-495 816 440

Monika Pazourková

pazourkovaM@lfhk.cuni.cz

+420-495 816 476

WEB ERASMU LFHK

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

Mgr. Jitka Černohousová

jitka.cernohousova@lfp.cuni.cz

+420-377 593 464

WEB ERASMUS LFP

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

dolezalm@faf.cuni.cz

+420 495 067 387

Doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

mladenkap@faf.cuni.cz

+420-495 067 429

Ing. Hana Krieglerová

krieglerova@faf.cuni.cz

WEB ERASMU FAF

logo v červeném kroužku.png
logo mod. krouzek.png
  • Instagram
image_preview.png

Projekt vzniká pod záštitou 

Odboru

zahraničních vztahů

Univerzity Karlovy

kontaktní osoba:

Bc. Anna Hroudová 

koordinátorka

anna.hroudova@ruk.cuni.cz

tel./WhatsApp 774 281 095

Napsat mi můžete i na Facebooku ;)

Charles Abroad 2020

logo ve zkutem krouzku.png