Právnická fakulta

Marie Konečná

Heading 6
+420 221 005 305
ERASMUS NA WEBU FAKULTY

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Heading 6
+420 495 067 429
ERASMUS NA WEBU FAKULTY

Lékařská fakulta v Plzni

Mgr. Jitka Černohousová

Heading 6
+420 377 593 464
ERASMUS NA WEBU FAKULTY

3. Lékařská fakulta

Mgr. Marika Bendová

Heading 6
+420 267 102 201
ERASMUS NA WEBU FAKULTY

2. Lékařská fakulta

MUDr. Rudolf Černý, CSc.

Heading 6
+420 224 436 804
ERASMUS NA WEBU FAKULTY

1. Lékařská fakulta

Eva Baschiera

Heading 6
+420 224 964 372
ERASMUS NA WEBU FAKULTY

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Ing. Hana Krieglerová

Heading 6
ERASMUS NA WEBU FAKULTY

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Heading 6
+420 495 067 387
ERASMUS NA WEBU FAKULTY

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Doc. MUDr. Yvona Mazurová

Heading 6
+420 495 816 440
ERASMUS NA WEBU FAKULTY

2. Lékařská fakulta

Stanislava Palowská

Heading 6
+420 224 435 810
ERASMUS NA WEBU FAKULTY

1. Lékařská fakulta

Mgr. Anna Jezberová

Heading 6
+420 224 964 358
ERASMUS NA WEBU FAKULTY

1. Lékařská fakulta

doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

Heading 6
+420 224 968 130
ERASMUS NA WEBU FAKULTY