Veškeré potřebné informace o studiu ve Finsku, od ubytování přes finance a studentský život najdete ZDE
free berlin
foto: Bernd Wannenmacher, facebook FU Berlin
foto: UCD

Na tuto univerzitu mohou aktuálně vyrazit studenti: PřF, PedF, FF, PF, FSV. Další informace získáte na svých fakultách

O UNIVERZITĚ 

Pravda, spravedlnost a svoboda. To nejsou jen vznešená slova, ale také motto Svobodné univerzity v Berlíně. A přestože jde o hodnoty, k nimž má směřovat každá společnost, v jejímž popředí je přirozená nezastupitelná role otevřeného vzdělávání, jen pro málokterou univerzitu jsou tato slova tak úzce spjata s historií vzniku. Svobodná univerzita v Berlíně je poměrně mladá – založena byla „teprve“ roku 1948, ovšem za o to bouřlivějších okolností, coby západní protipól své starší sestřičky – Humboldtovy univerzity, jež sotva přečkala trpké období nacismu, byla vystavena tendenční politizaci ze strany sovětských komunistů. Chtě nechtě se tak i univerzita stala jedním ze symbolů a ideových kolbišť studené války. Není bez zajímavosti, že jeden ze slavných projevů tu přednesl i americký prezident Kennedy.

Po sjednocení Německa i obou částí Berlína jsou tyto ideologické rozkoly už minulostí, univerzita však přetrvává coby jedna z nejvýznamnějších německých univerzit zaměřených na primární výzkum. Je také vůdčí institucí v Iniciativě pro excelenci a vysokým procentem zahraničních studentů upevňuje svůj tradiční mezinárodní charakter. V neposlední řadě je také součástí Berlínské univerzitní aliance, která sdružuje hned tři berlínské univerzity a Charité – jednu z největších univerzitních nemocnic v celé Evropě.

Na Svobodné univerzitě lze studovat ve 150 studijních programech, rozdělených mezi na 16 kateder a součástí a vhodná je zejména pro studenty FF, FSV, PF a PŘF.

8.png

vše o univerzitě v 11 minutách:

Vyčerpávající video shrne histori i současnost univerzity, uvidíte v něm kampus i zástupce jednotlivých oborů.

zdroj: University of Helsinki

Univerzita na YouTube

Univerzita v Berlíně má velmi aktivní YouTube kanál, který je ovšem v němčině. Najdete tam však přednášky významných postav univerzity i aktuální informace. 

Bez názvu.png
logo-ve-zkutem-krouzku-compressor.png

STUDENTSKÉ TIPY

Jaká je Svobodná univerzita v Berlíně?

Překvapilo mě, jak "nově" univerzita vypadala. Je hodně apolitická, což mě těšilo, má velkou variablitu kurzů, učitelé byli vůči studentům na Erasmu vstřícní. 

Němci nemívají klasické ústní zkoušky (ale zase, já studuju humanitní obor), pokud si dáte (kromě jazyků) ty erasmácké předměty, budou na vás hodní. Doporučuju to zkonzultovat s vyučujícími u nás, aby se vám ty předměty nějak "kryly", ulehčí vám to pak život při studiu tady. V povinné předměty samozřejmě doufat nemůžete, ale povinně volitelné domluvit jdou, stačí vysvětlit vaši situaci. Ale jinak nic složitého, já byl na poměrně velké univerzitě a měl jsem poměrně velké třídy. Hodně se využívá elektronická výuka, budou po vás chtít každý týden četbu (kterou čtěte, jinak vypadáte jak pitomci) a standardem je prezentace (1x za semestr, často ve skupině - neodflákněte to), popř. na konci předmětu esej. Dvakrát jsem snad psal test, na který se naučíte den předem. Nic hrozného, dá se to. Měl jsem možnost si zapsat i nějaké předměty, které toho chtěly víc – vlastní výzkum apod. ale upřímně, mně se nechtělo.

Freie Universität disponuje nádhernou knihovnou a dobře vybavenými učebnami. Dále má mnoho venkovních prostor a malých teras, na kterých je v létě nádherně, včetně terasy jedné moc pěkné kampusové kavárny. Školní menza je pak velice bohatá na výběr jídla, od pudinků a palačinek přes smažené a Currywurst až po vegetariánské jídlo a zdravé saláty.

Jelikož mám v Praze malou katedru, tak byl pro mě v Německu přístup trochu méně osobní, ale naopak jazykové kurzy (nebo aspoň naše učitelka) se snaží o co nejosobnější přístup k jednotlivcům. Výuka mi přišla vždy velmi dobře připravená a organizovaná. Vybavení školy bylo, mám dojem, bohatší, například co se počítačů týče – a škola se také studentům snaží vyjít vstříc a vše technického rázu jim podrobně vysvětlit.

Marie
Michael

O BERLÍNĚ

<